Home Kho Game 7 con quái vật kinh dị đáng ghê tởm nhất trong Silent Hill và sự thật phía sau chúng